Καλαμπόκι

corn

Το καλαμπόκι είναι ένα ισχυρό σε θερμογόνο ικανότητα βιοκαύσημο της τάξης 4,8-6,2 kcal/kgr.

Αναφερόμαστε για κατώτερης ποιότητας καλαμπόκι, χαμηλό σε υγρασία, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος.

Το καλαμπόκι μαζί με pellet δημιουργεί τέλεια καύση και αξιοποιεί υποδεέστερα pellet με αναλογία μεταξύ τους μικρότερη των 50%.