Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία


Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία: Μηχανήματα Ψεκασμού, προϊόντα προστασίας ψεκασμου (μάσκες, φόρμες κ.α), κλαδέματος, συλλογής ελαιοκάρπου και προϊόντα αποθήκευσης και τυποποίησης (δοχεία,δεξαμενές κ.α).